Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Црква Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Делиграду подигнута је на делу Карађорђевог шанца 1933. године. Посвећена је изгинулим ратницима у биткама вођеним у Првом српском устанку. Црква је у основи правоугаоног облика са једном полукружном олтарском апсидом и отвореном припратом изнад улазних врата.
По наређење кнеза српског Милоша Обреновића , године 1836. године у малој паланци Алексицу подиже се велелепни храм посвећен ПРЕНОСУ МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА из града Мира у град Бари.
Алексинац лежи у истоименој котлини, која се пружа од Мезграјске пречаге до Сталаћке клисуре, на саставу река Моравице и Јужне Мораве. Сам град заузима простор на обе стране реке Моравице, с тим што се већи део насеља налази на њеној десној страни. Насеља у његовој околини расута су по пространој котлини и на њеном ободу, као и на огранцима оближњих планина: Озрена, Буковика и Јастрепца. Територија општине Алексинац била је насељена још у праисторијско доба, на шта указује број локалитета са налазима из тог периода. На тлу данашње општине Алексинац откривена су насеља култура из средњег (око 4800-4400 година пре н.е), млађег (око 4400-3800 година пре н.е) и финалног неолита (око 3.800-3.200 година пре н.е). Само мањи број налазишта је откопаван и проучаван.
Бованско језеро је језеро које се налази на Сокобањској Моравици код Бовна између Сокобање и Алексинца. Језеро је вештачка акумулација настало градњом бране 1978. године, у систему регулације слива Мораве и хидроцентрале „Ђердап“ са задатком да задржи наносе брдских и планинских река, а истовремено да акумулира велике количине воде. Језеро је удаљено преко 20 km километара од Алексинца, а 12 km од Сокобање и налази се на регионалном путу Алексинац-Сокобања-Књажевац. Језеро је дуго 8 km, највећа ширина му је 500 m, а дубина 50 m. Бованско језеро преко постројења за пречишћавање воде водом снабдева град Алексинац.
Спомен црква Свети Тројица у Горњем Адровцу налази се на упечатљиво уздигнутој заравни која доминира читавим пределом. Од пута до улаза у храм уздиже се дрворед липа које су доношене са имања грофа Рајевски, из Русије. Имање и спомен црква у родном месту пуковника Рајевског налазе се такође на брду, као аншео изнад крста.

Општинска организација за туризам и спорт

Општинска организација за туризам и спорт "ОТИС" Алексинац има за циљ унапређење и допринос успешнијем пословању привреде, за обављање послова промоције, пропаганде туризма као и обављање делатности из области спорта.

Телефон: 018-804-025

e-mail: otisaleksinac@gmail.com

Интерактивни уџбеник - Делиградска битка

Deligradska bitka

FK Rudar Alpos 1 900x400 Пoслe сaмo гoдину дaнa тaкмичeњa у Oкружнoj лиги Нишaвскoг oкругa, фудбaлeри Рудaр Aлпoсa сa Aлeксинaчкoг Рудникa oсвojили су првo мeстo и eкспрeснo су сe врaтили у Зoну Истoк. Дo шaмпиoнскe титулe пoпулaрни „рудaри“ су дoшли oдличним игрaмa, oствaривши 21 пoбeду, пeт пoрaзa и чeтири рeмиja, уз гoл-рaзлику oд 73 дaтa и 26 примљeних гoлoвa.
Tрeнeр Рудaр Aлпoсa Mилoш Бeлић нe криje зaдoвoљствo oствaрeним рeзултaтимa.

Oствaрили смo циљ кojи смo пoстaвили нa пoчeтку сeзoнe, нaглaшaвa Бeлић.Нaш успeх je плoд oзбиљнoг рaдa и квaлитeтних трeнингa, a рeзултaт дoбиja нa тeжини и знaчajу aкo сe имa у виду дa je eкипa приличнo млaдa; прoсeк je двaдeсeт гoдинa. Нaрaвнo, oвaкaв рeзултaт би изoстao дa ниje билo oдличнe сaрaдњe сa прeдсeдникoм клубa Бoдрaнoм Maркoвићeм, пoтпрeдсeдникoм Нoвицoм Првулoвићeм, сeкрeтaрoм Mиoдрaгoм Ђoрђeвићeм и oстaлим члaнoвимa упрaвe, aли и сa кaпитeнoм Aлeксaндрoм Зeмљaкoм.

Прeмa рeчимa нaшeг сaгoвoрникa, плaнирaнo je дa тoкoм лeтњeг прeлaзнoг рoкa у клуб дoђe дeсeтaк нoвих игрaчa кaкo би сe ствoрилa кoнкурeнциja зa свaку пoзициjу у тиму.

Припрeмe зa нoвo првeнствo „рудaри“ ћe пoчeти у првoj дeкaди jулa.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО

Istorijsko nasledje

Kalendar manifestacija

Lov i planinarenje

Mapa grada

Rajevski

Rukotvorine

seoski turizam

Turisticka karta Aleksinca i okoline

Број посетилаца

Данас 18

Јуче 43

Ове недеље 292

Овог месеца 1116

Укупно 70386

LOGO Mobile