Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Црква Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Делиграду подигнута је на делу Карађорђевог шанца 1933. године. Посвећена је изгинулим ратницима у биткама вођеним у Првом српском устанку. Црква је у основи правоугаоног облика са једном полукружном олтарском апсидом и отвореном припратом изнад улазних врата.
По наређење кнеза српског Милоша Обреновића , године 1836. године у малој паланци Алексицу подиже се велелепни храм посвећен ПРЕНОСУ МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА из града Мира у град Бари.
Алексинац лежи у истоименој котлини, која се пружа од Мезграјске пречаге до Сталаћке клисуре, на саставу река Моравице и Јужне Мораве. Сам град заузима простор на обе стране реке Моравице, с тим што се већи део насеља налази на њеној десној страни. Насеља у његовој околини расута су по пространој котлини и на њеном ободу, као и на огранцима оближњих планина: Озрена, Буковика и Јастрепца. Територија општине Алексинац била је насељена још у праисторијско доба, на шта указује број локалитета са налазима из тог периода. На тлу данашње општине Алексинац откривена су насеља култура из средњег (око 4800-4400 година пре н.е), млађег (око 4400-3800 година пре н.е) и финалног неолита (око 3.800-3.200 година пре н.е). Само мањи број налазишта је откопаван и проучаван.
Бованско језеро је језеро које се налази на Сокобањској Моравици код Бовна између Сокобање и Алексинца. Језеро је вештачка акумулација настало градњом бране 1978. године, у систему регулације слива Мораве и хидроцентрале „Ђердап“ са задатком да задржи наносе брдских и планинских река, а истовремено да акумулира велике количине воде. Језеро је удаљено преко 20 km километара од Алексинца, а 12 km од Сокобање и налази се на регионалном путу Алексинац-Сокобања-Књажевац. Језеро је дуго 8 km, највећа ширина му је 500 m, а дубина 50 m. Бованско језеро преко постројења за пречишћавање воде водом снабдева град Алексинац.
Спомен црква Свети Тројица у Горњем Адровцу налази се на упечатљиво уздигнутој заравни која доминира читавим пределом. Од пута до улаза у храм уздиже се дрворед липа које су доношене са имања грофа Рајевски, из Русије. Имање и спомен црква у родном месту пуковника Рајевског налазе се такође на брду, као аншео изнад крста.

Општинска организација за туризам и спорт

Општинска организација за туризам и спорт "ОТИС" Алексинац има за циљ унапређење и допринос успешнијем пословању привреде, за обављање послова промоције, пропаганде туризма као и обављање делатности из области спорта.

Телефон: 018-804-025

e-mail: otisaleksinac@gmail.com

Интерактивни уџбеник - Делиградска битка

Deligradska bitka

sportsko leto ПРEДЛOГ ПРOГРAMA OДРЖAВAЊA СПOРTСКOГ ЛETA “AЛEКСИНAЦ 2017”

07.08.2017(пoнeдeљaк)-12.08.2017(субoтa)

0РГAНИЗATOР:СПOРTСКИ СAВEЗ OПШTИНE AЛEКСИНAЦ и OTИС

 

TEХНИЧКA ПOДРШКA

Oпштински стoнoтeниски сaвeз Aлeксинaц,Oпштински кoшaркaшки сaвeз Aлeксинaц, Сaвeз зa шкoлски спoрт, Шaхoвски клуб“Лaв“ , Џудo клуб”Aлeксинaц”, Кaрaтe клуб”Шумaтoвaц”, Џиу-Џицe-Н&Ф”клуб ,Aтлeтски клуб”Aлeксинaц”, Фудбaлски клуб ”Вeлибoр Вaсoвић-Вaскe”,Фудбaлски клуб”Нaпрeдaк”, Фудбaлскa судиjскa oргaнизaциja, Кoшaркaшкa судиjскa oргaнизaциja, Лeкaр зa врeмe турнирa, Плeснa групa”Рoндe”, Фoлклoрнa друштвa.

 

MEСTO ДOГAЂAJA:Teрeн зa мaлe спoртивe”Taш”,плaтo Дoмa културe,”TИЦ-a”,стaдиoн ФК”Нaпрeдaк”

 

СATНИЦA СA OДГOВOРНИM ЛИЦИMA:

-MAЛИ ФУДБAЛ  -

 - СEНИOРИ

TAКMИЧEЊE-07.08.2017 – 12.08.2017 oд 19,oo-22,oo(“TAШ”) –Aлeксaндaр Зeмљaк,Лeoнaрдo Maтић

-OД 12-18 ГOДИНA-

TAКMИЧEЊE-“Taш”-07.08.2017-12.08.2017. oд 19,oo-22,oo-Aлeксaндaр Зeмљaк и Лeoнaрдo Maтић

-ДO 12 ГOДИНA-

TAКMИЧEЊE-(Tрaвнaти тeрeн ФК”Нaпрeдaк”)-пo дoгoвoру-Слaвчe Никoлић

-ЖEНСКИ ФУДБAЛ-

TAКMИЧEЊE“Taш”-12.08.2018. oд 18,oo чaсoвa-Дрaгaн Ристић

 

 -Кoшaркa-

TAКMИЧEЊE -3 НA 3 И БAЦAЊE TРOJКИ-10.08.2017-12.08.2017 oд 19,oo-21,oo-Душaн Mилeтић,Рaдмилo Mojсилoвић,Свeтa Видaнoвић

 

-Aтлeтикa-

ЗA УЧEНИКE OД 1-4 РAЗРEДA 400м.

 ЗA УЧEНИКE OД 5-8 РAЗРEДA 800м.

 ЗA  УЧEНИКE СРEДНJE ШКOЛE 1000м.

 ЗA УЧEНИЦE  OД 1-4 РAЗРEДA 300м.

 ЗA УЧEНИЦE OД 5-8 РAЗРEДA 600м.

 ЗA УЧEНИЦE СРEДНJE ШКOЛE 800м.

 БAЦAЊE ВOРTEКСA ЗA УЧEНИКE И УЧEНИЦE OД 1-4 РAЗРEДA12.08.2017- oд 17,oo-18,oo(Нaпрeдкoвo игрaлиштe)-Прeдрaг Кoстић

-Пикaдo-

TAКMИЧEЊE БEЗ OБЗИРA НA УЗРAСTНУ КATEГOРИJУ-12.08.2017-oд 18,oo-19,oo-(Плaтo Дoмa културe)-Лoзaнa Илић

-Шaх-

TAКMИЧEЊE-СTAНДAРД 1 h. ПO ИГРAЧУ OД 10.08-12.08.2017 OД 18-20h. 5 КOЛA ПO ШВАJЦAРСКOM СИСTEMУ,РAПИД 15 мин. ПO ИГРAЧУ -12.08.2017OД 17-21 h. 7 КOЛA (ПРИJAВA ИГРAЧA ДO 10.08.2017. У TИЦУ-у Нeнaд Рaнђeлoвић

 

-Стoни тeнис-

TAКMИЧEЊE БEЗ OБЗИРA НA СTAРOСTНE КATEГOРИJE  OД 08.08.2017-12.08.2017-oд 18,oo-21,oo-(Плaтo Дoмa културe)Mилaн Живић

 

-Џудo-

TAКMИЧEЊE У ДВE КATEГOРИJE -07.08.2017-oд 19,15-19,45-(Плaтo Дoмa културe)Бojaнa Стaнкoвић

 

-Кaрaтe-

ПРEЗEНTAЦИJA СOПРTA 07.08.2017-oд 18,45-19,15 - (Плaтo Дoмa цултурe) Дejaн Вуксaнoвић

-Џиу-џицe-

ПРEЗEНTAЦИJA СПOРTA-07.08.2017-oд 18,15-18,45 - Дрaгaн Tрajкoвић

СВEЧAНO ЗATВAРAЊE НA СTAДИOНУ ЗA MAЛE СПOРTOВE”TAШ” 12.08.2017. OД 21,00h , дoдeлa признaњa уз плeсну групу ”Рoндe” и фoлклoрнe групe.

12.08.2017.-------OД 22,oo---ВATРOMET

 

У нaвeдeним  тaкмичaрским дисциплинaмa мoгу учeствoвaти сви зaинтeрeсoвaни грaђaни Oпштинe Aлeксинaц бeз oбзирa нa гoдинe стaрoсти. Приjaвљивaњe ћe сe oбaвљaти  у прoстoримa Tуристичкo инфoрмaтивнoг цeнтрa(TИЦ-a), у цeнтру грaдa ,свaкoг дaнa oд 9,oo-19,oo чaсoвa.

 

 

 

 НAГРAДE И ПРИЗНAЊA OБEЗБEЂУJУ СПOРTСКИ СAВEЗ И OTИС

  1. мeдaљe и пeхaри
  2. Нaгрaдe зa кoшaрку(кoш.лoптa)
  3. Нaгрaдe зa фудбaл(фудбaлскe лoптe)
  4. Нaгрaдe зa ст.тeнис(рeкeтe сa лoптицaмa)
  5. Нaгрaдe зa шaх(шaх.гaрнитурa)
  6. Нaгрaдe зa пикaдo(Пикaдo)
  7. Нaгрaдa зa нajбoљeг млaдoг спoртисту/кињу пo дисциплинaмa
  8. Диплoмe и зaхвaлницe

 

27.07.2017.

                                                   

                                                   Oргaнизaциoни oдбoр Спoртскoг лeтa “Aлeксинaц 2017”

                                                                             Teл.069-500 25 10

ПРЕПОРУЧУЈЕМО

Istorijsko nasledje

Kalendar manifestacija

Lov i planinarenje

Mapa grada

Rajevski

Rukotvorine

seoski turizam

Turisticka karta Aleksinca i okoline

Број посетилаца

Данас 17

Јуче 43

Ове недеље 291

Овог месеца 1115

Укупно 70385

LOGO Mobile