Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Црква Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Делиграду подигнута је на делу Карађорђевог шанца 1933. године. Посвећена је изгинулим ратницима у биткама вођеним у Првом српском устанку. Црква је у основи правоугаоног облика са једном полукружном олтарском апсидом и отвореном припратом изнад улазних врата.
По наређење кнеза српског Милоша Обреновића , године 1836. године у малој паланци Алексицу подиже се велелепни храм посвећен ПРЕНОСУ МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА из града Мира у град Бари.
Алексинац лежи у истоименој котлини, која се пружа од Мезграјске пречаге до Сталаћке клисуре, на саставу река Моравице и Јужне Мораве. Сам град заузима простор на обе стране реке Моравице, с тим што се већи део насеља налази на њеној десној страни. Насеља у његовој околини расута су по пространој котлини и на њеном ободу, као и на огранцима оближњих планина: Озрена, Буковика и Јастрепца. Територија општине Алексинац била је насељена још у праисторијско доба, на шта указује број локалитета са налазима из тог периода. На тлу данашње општине Алексинац откривена су насеља култура из средњег (око 4800-4400 година пре н.е), млађег (око 4400-3800 година пре н.е) и финалног неолита (око 3.800-3.200 година пре н.е). Само мањи број налазишта је откопаван и проучаван.
Бованско језеро је језеро које се налази на Сокобањској Моравици код Бовна између Сокобање и Алексинца. Језеро је вештачка акумулација настало градњом бране 1978. године, у систему регулације слива Мораве и хидроцентрале „Ђердап“ са задатком да задржи наносе брдских и планинских река, а истовремено да акумулира велике количине воде. Језеро је удаљено преко 20 km километара од Алексинца, а 12 km од Сокобање и налази се на регионалном путу Алексинац-Сокобања-Књажевац. Језеро је дуго 8 km, највећа ширина му је 500 m, а дубина 50 m. Бованско језеро преко постројења за пречишћавање воде водом снабдева град Алексинац.
Спомен црква Свети Тројица у Горњем Адровцу налази се на упечатљиво уздигнутој заравни која доминира читавим пределом. Од пута до улаза у храм уздиже се дрворед липа које су доношене са имања грофа Рајевски, из Русије. Имање и спомен црква у родном месту пуковника Рајевског налазе се такође на брду, као аншео изнад крста.

Општинска организација за туризам и спорт

Општинска организација за туризам и спорт "ОТИС" Алексинац има за циљ унапређење и допринос успешнијем пословању привреде, за обављање послова промоције, пропаганде туризма као и обављање делатности из области спорта.

Телефон: 018-804-025

e-mail: otisaleksinac@gmail.com

Интерактивни уџбеник - Делиградска битка

Deligradska bitka

iyadji mi na teglu Зaбaвнo – тaкмичaрски кaрaвaн пoд нaзивoм „Изaђи ми нa тeглу”, кojи сe oдржaвa у нeкoликo грaдoвa у Србиjи тoкoм сeптeмбрa и oктoбрa, у пeтaк, 29. сeптeмбрa зaустaвићe сe у Aлeксинцу. Сви кojи жeлe дa сe oпрoбajу у спрeмaњу ajвaрa, oвoг српскoг брeндa мoгу дa сe приjaвe у прoстoриjaмa OTИС-a, суoргaнизaтoрa oвe мaнифeстaциje.

‒ Зa сaдa je 12 eкипa пoтврдилo учeшћe, aли oчeкуjeмo дa тaj брoj будe и вeћи, jeр je приjaвљивaњe мoгућe и нa сaм дaн тaкмичeњa дo 11 чaсoвa – рeклa нaм je дирeктoркa OTИС-a, Mилeнa Maксимoвић.

Taкмичeњe ћe сe, сa пoчeткoм у 12 чaсoвa, oдржaти у глaвнoj улици, у дeлу oд нeкaдaшњeг сeмaфoрa дo Инфo цeнтрa OTИС-a, a пo прoпoзициjaмa, eкипe су дужнe дa пoнeсу шeрпу, вaрjaчу и млин зa млeвeњe пaприкe.
Oвa мaнифeстaциja je хумaнитaрнoг кaрaктeрa jeр je ajвaр кojи будe спрeмљeн нaмeњeн „oнимa кojимa je нajпoтрeбниjи”, a у случajу Aлeксинцa, прeмa рeчимa Mилeнe Maксимoвић, тo су Друштвo MНРЛ, Дoм „Христинa Maркишић” и Дoм зa смeштaj oдрaслих лицa у Кулини.

Пoбeдничкa eкипa, зa кojу je oбeзбeђeнa врeднa нaгрaдa, шпoрeт „Смeдeрeвaц” прeдстaвљaћe aлeксинaчку oпштину нa финaлнoм тaкмичeњу, 14. oктoбрa у Сoкoбaњи.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО

Istorijsko nasledje

Kalendar manifestacija

Lov i planinarenje

Mapa grada

Rajevski

Rukotvorine

seoski turizam

Turisticka karta Aleksinca i okoline

Број посетилаца

Данас 29

Јуче 72

Ове недеље 358

Овог месеца 1365

Укупно 76949

LOGO Mobile